KONTAKT

Sumik d.o.o.

Grad :  
SUBOTICA

Adresa :  
SUTJESKA 30B

Telefon :  
+381-(0)24/ 555-026

Fax :  
+381-(0)24/ 4100510

Mail :   
SUMIKDOO@GMAIL.COMSertifikatMapa


POLITIKA KVALITETA

Klanica 'SUMIK' DOO Subotica ima cilj da vrši uslužno klanje papkara (goveda i svinja) za lokalne prerađivače mesa i da ih snabdeva zdravim i bezbednim svežim goveđim i svinjskim mesom, pri čemu ispunjavamo sve zakonske propise iz oblasti zdravstvene bezbednosti i higijenskih uslova. Želja nam je i da budemo lokalni lider u ovoj grani privrede i prepoznatljivi po pružanju vrhunske usluge našim korisnicima.

Ovu nameru ćemo ostvariti:

Ø      stalnim povećanjem zadovoljstva  korisnika i više od njegovog očekivanja, kroz obezbeđenje usluge vrhunskog kvaliteta i dokazane bezbednosti,

Ø      odgovornošću prema korisnicima i brzim reagovanjem na njihove zahteve i očekivanja,

Ø      uspostavljanjem partnerstva i poslovnosti u odnosima sa našim proverenim korisnicima usluga,

Ø      usaglašavanjem svih procesa i proizvoda za zakonskim propisima i standardima,

Ø      primenom principa HACCP u proizvodnji, koji će dprineti u očuvanju zdravlja naših korisnika usluga i njihovih potrošača,

Ø      obezbeđenjem prijatne i zahtevane radne sredine za zaposlene kao najvažniji resurs za proizvodnju kvalitetnih i bezbednih proizvoda,

Ø      obukom i motivisanjem zaposlenih kao i obezbeđenjem uslova  u kojima će svaki zaposleni imati priliku da razvije svoj potencijal,

Ø      obezbeđenjem zadovoljstva vlasnika stvaranjem optimalnog prinosa na investirani kapital,

Ø      uspostavljanjem, održavanjem i stalnim poboljšavanjem sistema upravljanja kvalitetom i bezbednošću proizvoda prema Codex Alimentarius CAC/RCP 1- 1969, Rev.4-2003. i težnjom za neprekidnim poboljšanjem njegove efektivnosti.

Svi zaposleni u 'SUMIK' DOO Subotica su obavezni da održavaju sistem upravljanja kvalitetom i bezbednošću proizvoda prema Codex Alimentarius CAC/RCP 1-1969, Rev.4-2003.

Ova politika je dostupna eksternim zainteresovanim stranama.

 

 

U Subotici, 15.09.2009. godine.